ПОКАНА ЗА ТЕБ, ЗА НЕЯ, ЗА НЕГО...ЗА СРЕЩА СЪС СЕБЕ СИ

Образование, Обучения, Професионален опит

АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ (1994 – 2002):

      
Магистър „Приложна психология”
 
Магистър „Социални дейности”

 

ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, УЪРКШОПИ, КОНФЕРЕНЦИИ

 

ОБУЧЕНИЯ:

- Обучение по Психотерапия чрез метода Психодрама към фондация "Психотерапия 2000"

 (колективен член на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации (FEPTO) (2002 –2010)

 Квалификация:"Психодрама-терапевт"

Обучител: Д-р Евгений Генчев


-
  Обучение по „Краткосрочна терапия„ 
( Александровска болница – София ),
 (2003-2005)
Обучител: Д-р Владимир Бостанджиев

 

СЕМИНАРИ:

Семинари към  Сдружение „Българско общество за Лаканианска Психоанализа”, София (БОЛП)


-  тема: "Различните видове спешност" , София, 05'2019, Гост-лектор: Александър Стивънс (Брюксел, Белгия)

тема: "Психотерапевтичното изкушение" , Русе, 04'2019, Гост-лектор: Патрик Монрибо (Бордо, Франция)

тема: "Спешност ", София, 02'2019, Гост-лектор: Власис Сколидис  ( Гърция )

-  тема: "Преносната любов и желанието на аналитика" , София, 04'2018, Гост-лектор: Марина Франгиадаки  (о. Крит, Гърция)

тема: „Преносът във всички негови състояния: див, политически, психоаналитичен ”, София, 10'2017

тема: „Психоанализата в епохата на завладяващото наслаждение” , София, 05'2017, Гост-лектор: Жак  Бори (Франция)

тема: "Фройдовото несъзнавано и нашето", София, 01'2017, Гост-лектор: Бернар Сейнав  (Белгия)

тема: "Обикновената психоза", София, 05'2016, Гост-лектор: Жак Бори  (Франция)

 - тема: "Обсесивният субект в криза” , София, 06'2015, Гост-лектор: Власис Сколидис  (Гърция)

тема: "Аутистът и говорещото тяло” , Русе, 05'2015, Гост-лектор: Доминик Холвут  (Белгия)

тема: "Връзката на езика с тялото” , София, 04'2015, Гост-лектор: Бернар Сейнав  (Белгия)


Модули към клинична прграма  „ Детето и неговите симптоми”  на Сдружение "Дете и пространство"


тема: „Изобретенията на субекта и срещата с нормата”– "Симптом: нормален компромис или компромис извън нормата", София, 05'2017, Гост-лектор: Никол Бори

тема: „Детето и неговото тяло”– Да се направи тяло, София, 06'2015, Гост-лектор: Вероник Мариаж

тема: „Детето и неговото тяло”– Да имаш тяло, което ти пречи и тяло, което те защитава, София, 04'2015, Гост-лектор: Клодин Валет -Дамас 


Клинични работни дни на Новата Лаканианска Школа (НЛШ)


-   тема:Това, което куца в отношенията между мъжете и жените", София, 11'2018,  

     Гост-лектор: Луис Солано  (Париж)

тема: Обикновената психоза, София, 10'2015, Гост-лектор: Лилия Мажуб  (Париж)

 - тема: Да станеш майка ,да станеш жена. Въпроси на дъщери, София, 11'2012,

    Гост-лектор: Ив Вандервекен (Белгия)

 


Други


 -  Психодрама фестивал, Пловдив - Фондация „Кентавър Арт”- Пловдив

2019

- тема: Сцената на нашите базисни страхове, Водещ: Светозар Димитров, Бургас 

- тема: Revealing our personal power  - a psychodramatic approach using playback theater  and somatic psychotherapy , Водещ: Vera Lardi (Гърция), Carla Matacchioni (Италия)

- тема: Живот на ръба на пропастта (измерения на социалната травма), Водещи: Д-р Антоанета Матеева и Златко Теохаров, София 

2016

- Прожекция на документален филм " По пътя за училище" и дискусия през идеите на Франсоаз  Долто, Водещи: Доц. Моника Богданова, София

 - Прожекция на документален филм " Бебетата по света " и дискусия през идеите на Франсоаз  Долто, Водещи: Доц. Моника Богданова, София

- тема: "Без убежище" -  всички сме бежанци - екзистенциални бежанци. От и към какво мигрираме, Водещ: Д-р Евгений Генчев 

2015

- Прожекция на документален филм " Под открито небе" и дискусия през перспиктивата на Лаканианската психоанализа, Водещи: Теодора Павлова и Елена Комисарова 

2014

- тема: Сценична перспектива на Аз-а. Време - пространство., Водещ: Цветелина Йосифова 

2013

- тема: Психодрамата и голата душа, Водещ: Д-р Ирина Груя,  Румъния 

2012

- тема: Всички сме цигани, Водещ: Д-р Евгений Генчев, София

- тема: Психодрама и аржентинско танго в опит за среща: носталгията на самотния човек и копнежът за съпричастност , Водещ: Светозар Димитров, Бургас

- тема: Социодрама"Кой е отговорен - домашно насилие - от стереотипите  и предразсъдъците  към промяна?", презентация  "Социодрама в Белград" и дискусия по тема " Домашно насилие и общество в Сърбия  и България ", Водещ: Биляна Славкович, Сърбия 

- тема: Психодрама и гещалт - терапия - точка на пресичане , Водещи: Георги Антонов и Анелия Василева, София

- тема: Истории на пациенти, Водещ: Д-р Давид Йерохам, София 


 - Дни на Франсоаз Долто в България - “Детето и психоаналазита”, 2012, 2014

   СУ „Св.Клемент Охридски” и СБДПЛРДЦП „Св.София”

  Гост - лектори: Мириам Сежер, Жан-Пиер Уинтер, Клод Шодер,Анемари Хамад, 

   Назир Хамад и Георги Кацаров 


 - Интернационален семинар по Психодрама, Охрид,Македония 2006 

(The 5th Cross Cultural Psychodrama workshop - Ohrid, 2006),


-
 Семинар “Терапия чрез решения”  
Александровска Болница, София,
  (2003)
лектор В. Бостанджиев,


-
 Семинар “Въведение в Системния подход и работа  със семейства”
Център за психологическо консултиране и психотерапия - Вариант Б, София
 
лектор и водещ Георги Антонов
  (2003)


 - Обучителни модули:  “Динамично интервю”, “Сексуално насилие”, “Домашно насилие”, “Трафик на жени и насилствена проституция” – Пловдив(2002)

Център за Обучение и практика, към Фондация за грижи в общността “Дива” – Пловдив, бивша “Анимус”


КОНФЕРЕНЦИИ:

- Международна конференция Приобщаващо образование 2019 "Социално емоционално учене" - Сдружение за споделено учене Ела - София, 10'2019, Поморие 

- Академична конференция по Психоанализа - НБУ, гр. София, 11'2018

- Конференция „Образование 2014” - Фондация „Заедно в час” – гр. София

- Национална конференция по психотерапия, София, 2008, 2013

- Конференция "Седмица на психотерапията", Бургас, 2009

- Първа национална конференция на Българското дружество по Психодрама и Групова терапия , София , 09`2007


ТЕРАПЕВТИЧЕН и КОНСУЛТАТИВЕН ОПИТ:


- Частна индивидуална и групова психотерапевтична практика - 2005 - продължава 

- Психотерапевтична работа с родители към  КСУ "Олга Скобелева" - "ДЦДМУ" Пловдив - 10'2009 - продължава

- Психотерапевтична работа с деца към КСУДС - гр. Пловдив - 03'2019 - продължава 

- Провеждане на индивидуална и групова супервизия на служители от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания към КСУ "Олга Скобелева" - гр. Пловдив - 04'2019

Водещ на обща  сесия на тема "Интегрирането на различните в обществотона нормалните? (Социодраматично издследване)", част от програмата на  8-ми Психодрама фестивал - Пловдив - 03'2019

- Водещ на отворена лекция за родители на тема "Агресивността на децата / юношите - начин да скрият страданието си", част от програмата на събитието "Три години заедно" на Пловдивски Културен Институт - 02'2018

- Психологическо консултиране на служители в TeleTech Eastern Europe EAD - Пловдив - 07'2017

- Психотерапевтична работа с деца към КСУДС - гр. Пловдив - 11'2016 - 05'2017

- Провеждане на  Форуми за социална промяна по проект "В обувките на другия"

 на Регионална Народна Библиотека "Иван Вазов" - Пловдив - 02'2017

- Суперевизия по случай на персонала, работещ в ДДЛРГ  " Констанца Ляпчева " - гр. Долна баня, 07'2016

- Провеждане на уъркшоп на тема " Предразсъдъците. Каква ни е ползата ?",

 в рамките на проект "Аптека за душата", провеждан от Регионална Народна Библиотека "Иван Вазов" - Пловдив07'2016

- Провеждане на уъркшоп на тема " Родителството - среща на минало, настояще и бъдеще", 

в рамките на "2-ри Уикенд на Промяната", провеждан от Пловдивски Културен Институт - 06'2016

- Обучител по проект на АСП за обучение на социални работници, работещи в ОЗД и ХУСУ 

към Дирекция "Социално подпомагане" - 11'2013 - 07'2014

- “Експерт – наблюдател” към Институт за изследване на населението и човека към БАН по Проект на УНИЦЕФ – България - „Стандарти за ранно детско развитие и учене – възрастова валидизация” (02 - 03'2013)

 - "Психолог" по проект "КИД" по ОП"Човешки ресурси" към Фондация "Приятели на децата" Италия (10-12'2010)

- "Психолог" в "Кризисен център за деца преживели насилие" към КСУ "Олга Скобелева" Пловдив (09' 2010 - 10'2015)
- "Психотерапевт" и "Координатор" по проект "За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, 

които са били деца" по ОП"Човешки ресурси" към Фондация "Кентавър Арт" Пловдив (10' 2009 - 09' 2010)
- "Супервизор" на персонала, работещ в Домове за деца с умствена изостаналост към Фондация "Кентавър Арт"- 

 с.Петрово и с.Сладък кладенец, Ст.Загора (07'2008 - 07'2009)
- „Психолог”
  към Терапевтична общност за лечение на зависимости „Феникс" – София (11`2004 – 02`2005 )
- „Социален работник”  и ” Гл. експерт ” към Дирекция „Социално подпомагане" – Пловдив (1995 – 2005)

 

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg